Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunerne

(Bevaring af alle børnesager i analog form, kassation af ligningssager i analog form og bevaring af trafiktællinger i digital form for perioden 1970-2006)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1, pkt. 5A, affattes således:

»A. Ligningssager for selskaber for skatteåret 1979.«

2. Bilag 1, pkt. 6A, affattes således:

»A. Alle personsager på papir vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet, vedrørende særlige foranstaltninger for børn og unge (børnesager).«

3. I bilag 1 indsættes som pkt. 7H:

»H. En arkiveringsversion af data fra systemer med kommunale trafiktællinger. Data fra fælleskommunale systemer afleveres til Rigsarkivet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Rigsarkivet, den 7. marts 2018

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar