Sagsforløb 2017/1 BF 87
Den fulde tekst
B 87
Forslag til folketingsbeslutning om Grønt Danmarkskort og kommunernes mulighed for at udpege Natura 2000-områder.
Af Trine Torp (SF), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV).
Vedrørende: Miljø- og Fødevareministeriet.
Fremsat skr 13/3 18
Forsl som fremsat 13/3 18
1.beh 3/5 18
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Anni Matthiesen (V), Øjvind Vilsholm (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Trine Torp (SF), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Forslaget skal give kommunerne mulighed for at fremsætte forslag om udpegning af Natura 2000-områder over for regeringen. Såfremt forslagene opfylder de formelle krav om tilstedeværelse af naturtyper og arter, der, jf. habitatdirektivets og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag, kan udgøre områdets udpegningsgrundlag, forpligtes regeringen til at viderebringe kommunernes forslag til EU.