Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Klager – blad 1 og dennes chefredaktør – klagede over en artikel bragt i blad 2 vedrørende blad 1’s overtrædelse af konkurrenceloven.

Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af oplysningen om, at blad 1 og chefredaktøren skulle overtræde konkurrenceloven. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af blad 2.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-23

 

Brønshøj-Husum Avis og [K] har ved advokat Eva Bukowski klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Brønshøj Posten den 22. januar 2004, idet man finder, at god presseskik er tilsidesat.

I en artikel i Brønshøj Posten den 22. januar 2004 med overskriften ” Uskyldigheden himself kom på TV?? ” hed det blandt andet:

[K] veg udenom i TvLorry-udsendelse

Han havde mere travlt med at promovere sig selv, og sine gamle dansktopsange og CD’ere, end at give en forklaring, når han nu havde chancen dertil. En forklaring på hvad det han mener det er vi har gjort forkert.

Han lider af extrem brødnid, det turde da stå enhver klart, især nu.

Jeg bruger ikke engang min egen avis, sagde han i TV, nej, det er da klart, for han vil jo da ikke selv skrive hvad han gør for at overtræde gældende love, herunder konkurrenceloven.

Ny skandale på vej???

Inden længe vil det vise sig om [K] er syltet ind i endnu en sag, som nærmest kan vise sig at være en skandale af rang, og medvirken til en slags ”berufsverbot.

Brønshøj-Husum Avisen og [K] har anført, at oplysningen om, at man har overtrådt konkurrenceloven, er forkert. Brønshøj Posten har herved overtrådt punkt A.1 i de vejledende regler for god presseskik. [K] har henvist til, at Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage om unfair priskonkurrence indgivet af Brønshøj Postens chefredaktør Ib Helge Rasmussen mod Brønshøj-Husum Avis.

Brønshøj Posten har anført, at man har foretaget den fornødne research før omtalen, og at konkurrencestyrelsens afvisning af klagen mod Brønshøj-Husum Avisen alene er begrundet i manglende ressourcer.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Niels Grubbe, Davis Trads, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet har ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af oplysningen om, at Brønshøj-Husum Avisen og [K] skulle overtræde konkurrenceloven. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Brønshøj Posten.

Afgjort den 18. maj 2004.