Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 21/3 18
Lovf som fremsat 21/3 18
1.beh 4/4 18
Betænkning 15/5 18
2.beh 24/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 18 Tillæg H
3.beh 29/5 18
Lovf som vedt 29/5 18
Lov nr 739 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Nikolaj Villumsen (EL), Laura Lindahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder forslag om at ændre repatrieringsstøtten, for at styrke mulighederne for at yde hjælp til transport af erhvervsudstyr og give mulighed for at vælge en startpakke til køb af bohave som alternativ til transport af personlige ejendele. Lovforslaget udvider den kreds af udlændinge, som får mulighed for at foretage en rekognosceringsrejse til hjemlandet forud for beslutning om repatriering. Endelig indføres en forpligtelse for kommunerne til at vejlede herboende udlændinge om mulighederne for at blive repatrieret.
Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen(Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fokus på tilbagevenden til hjemlandet som led i finanslovsaftalen for 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 20 (EL, ALT og RV).