Den fulde tekst
L 205
Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 21/3 18
Lovf som fremsat 21/3 18
1.beh 3/4 18
Betænkning 9/5 18
2.beh 15/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 18 Tillæg H
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 506 af 23. maj 2018
Ordførere: (1.beh) Morten Bødskov (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Som følge af Justitsministeriets lovforslag nr. L 68 (folketingsåret 2017-18) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) vil regler i persondataloven om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning blive ophævet. Det samme gælder for bemyndigelsen i persondataloven for vedkommende minister til i særlige tilfælde at fastsætte nærmere regler for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Det foreslås at videreføre disse regler i lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Ud over ovenstående hensyn foreslås det også, at erhvervsdrivende skal have mulighed for at videregive billeder af gerningsmænd optaget med tv-overvågning, så de erhvervsdrivende effektivt kan beskytte sig selv, sine ansatte og værdier mod de kriminelles aktiviteter.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 60 (S, V, LA, RV og KF), imod stemte 41 (DF, EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.