Sagsforløb 2017/1 BF 117
Den fulde tekst
B 117
Forslag til folketingsbeslutning om fuld offentlighed om økonomiske beregninger.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Karsten Hønge (SF), Jacob Mark (SF).
Vedrørende: Finansministeriet.
Fremsat skr 23/3 18
Forsl som fremsat 23/3 18
1.beh 22/5 18
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), René Christensen (DF), Jacob Jensen (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Josephine Fock (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Finansudvalget(FIU).
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen altid at fremlægge de økonomiske beregninger, der ligger til grund for lovforslag, aktstykker, regeringsudspil og -planer samt politiske aftaler og forlig, på en måde, der sikrer fuld gennemsigtighed, undtagen i de tilfælde, hvor særlige, konkrete grunde såsom rigets sikkerhed, statens økonomiske interesser og lign. taler imod en sådan offentliggørelse.