Den fulde tekst
B 118
Forslag til folketingsbeslutning om en udfasning af Ankaraaftalen af 1963 om en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF), Jan Erik Messmann (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Udenrigsministeriet.
Fremsat skr 23/3 18
Forsl som fremsat 23/3 18
1.beh 24/4 18
Betænkning 1/6 18
2.beh 4/6 18
Ordførere: (1.beh) Lars Aslan Rasmussen (S), Kenneth Kristensen Berth (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Jan E. Jørgensen (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), Pernille Schnoor (ALT), Zenia Stampe (RV).
Ministre: (1.beh) udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
Efter 1.beh henvist til Europaudvalget(EUU).
Formålet med forslaget er, at EU skal arbejde for en udfasning af den såkaldte Ankaraaftale af 1963 om en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet.
Det er forslagsstillernes klare opfattelse, at Ankaraaftalen med sin tillægsprotokol i sin nuværende form er til skade for EU. Det skyldes især, at aftalen fjerner told på industrielt fremstillede varer, der er langt billigere at producere i Tyrkiet, sikrer tyrkiske statsborgeres adgang til det europæiske arbejdsmarked og sikrer tyrkiske arbejdstagere i EU ret til familiesammenføring.
Den 55 år gamle aftale bør ifølge forslagsstillerne derfor erstattes af en moderne, fremtidssikret handelsaftale eller helt bortfalde.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 31 (DF og EL), imod stemte 68 (S, V, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.