Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1587 af 23. december 2014, bekendtgørelse nr. 216 af 26. februar 2015, bekendtgørelse nr. 392 af 7. april 2015, bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 1081 af 20. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 2, indsættes efter »lovgivningen om euforiserende stoffer«: », lovgivningen om våben og eksplosivstoffer«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juni 2018.

Justitsministeriet, den 13. juni 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lene Steen