Den fulde tekst
L 217
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 11/4 18
Lovf som fremsat 11/4 18
1.beh 17/4 18
Betænkning 3/5 18
2.beh 8/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 18 Tillæg H
3.beh 15/5 18
Lovf som vedt 15/5 18
Lov nr 478 af 16. maj 2018
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det foreslås at nedsætte elvarmeafgiften pr. 1. maj 2018 til den 31. december 2019 med 15 øre pr. kWh i forhold til niveauet i dag. Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 foreslås det at nedsætte elvarmeafgiften med 20 øre pr. kWh fra niveauet i dag og fra 1. januar 2021 og frem med 10 øre pr. kWh fra niveauet i dag.
Forslaget udmønter aftalen om erhvervs- og vækstinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, hvor det blev aftalt at nedsætte elvarmeafgiften pr. 1. januar 2019. Der er den 2. februar 2018 indgået en forståelse mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at fremrykke nedsættelsen af elvarmeafgiften til den 1. maj 2018.
Lovforslaget indebærer en fravigelse af de fælles ikrafttrædelsesdatoer, da det foreslås, at loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.