Den fulde tekst
L 219
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 11/4 18
Lovf som fremsat 11/4 18
1.beh 19/4 18
Betænkning 24/5 18
2.beh 29/5 18
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 717 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Morten Bødskov (S), Martin Henriksen (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet (tildækningsforbud). Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde. Undtaget fra forbuddet er tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 75 (S, DF, V, KF og 2 LA), imod stemte 30 (EL, LA, ALT, RV, SF og 1 S), hverken for eller imod stemte 0.