Den fulde tekst
L 224
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 25/4 18
Lovf som fremsat 25/4 18
1.beh 4/5 18
Betænkning 17/5 18
2.beh 22/5 18
3.beh 24/5 18
Lovf som vedt 24/5 18
Lov nr 556 af 29. maj 2018
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Peter Kofod (DF), Anni Matthiesen (V), Christian Juhl (EL), Christina Egelund (LA), Pernille Schnoor (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at udsætte revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister fra folketingsåret 2017-18 til folketingsåret 2018-19.
Det foreslås, at revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister udsættes til folketingsåret 2018-19, således at evalueringen af postlisteforsøget kan indgå i de drøftelser, der pågår i forligskredsen, om en ny aftale om offentlighedsloven.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 70 (S, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 36 (DF, EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.