Den fulde tekst
L 230
Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.).
Af kulturministeren (Mette Bock (LA)).
Fremsat skr 25/4 18
Lovf som fremsat 25/4 18
1.beh 2/5 18
Betænkning 30/5 18
2.beh 1/6 18
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 18 Tillæg H
3.beh 4/6 18
Lovf som vedt 4/6 18
Lov nr 719 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Mogens Jensen (S), Carsten Kudsk (DF), Britt Bager (V), Søren Søndergaard (EL), Leif Mikkelsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Mette Bock).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget implementeres Marrakeshdirektivets regler for personer med syns- eller læsehandicap i den danske ophavsretslov. Der gives mulighed for større adgang til tilgængelig litteratur, herunder udenlandsk litteratur. Formålet er at sikre bedre adgang til værker og andre beskyttede frembringelser for personer med syns- eller læsehandicap. Det vurderes, at forslaget ikke vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige.
Afstemning:
Vedtaget
97 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget