Den fulde tekst
L 225
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 25/4 18
Lovf som fremsat 25/4 18
1.beh 8/5 18
Betænkning 29/5 18
2.beh 1/6 18
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 18 Tillæg H
3.beh 4/6 18
Lovf som vedt 4/6 18
Lov nr 744 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Nikolaj Villumsen (EL), Laura Lindahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (NQ), Bjarni Hammer (JF).
Ministre: (1.beh) udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indfører deltagerbetaling for danskuddannelse for de såkaldte S-kursister, dvs. udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. Deltagerbetalingen fastsættes til 2.000 kr. pr. modul. Lovforslaget bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte de nærmere regler om opkrævning og administration af deltagerbetalingen.
Herudover udvider lovforslaget definitionen af S-kursister til også at omfatte ægtefæller og faste samlevende til udlændinge, der har været ansat ved en herværende international organisation m.v., som ved pensionering meddeles opholdstilladelse i Danmark.
Lovforslaget er del i udmøntningen af aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti)og Dansk Folkeparti den 6. februar 2018 "Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger".
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 76 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 21 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.