Den fulde tekst
L 238
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 2/5 18
Lovf som fremsat 2/5 18
1.beh 8/5 18
Betænkning 24/5 18
2.beh 29/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 18 Tillæg H
3.beh 1/6 18
Lovf som vedt 1/6 18
Lov nr 724 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget foreslås det at indføre et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension, indføre et nyt jobfradrag, udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget og forhøje loftet samt at nedsætte bundskatten.
Lovforslaget udmønter »Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger« indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 53 (DF, V, LA og KF), imod stemte 50 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.