Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 24. april 2013, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, pkt. 3.2.6-3.2.9 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Arbejdstilsynet, den 17. maj 2018

Søren Kryhlmand

/ Katrine Wied Christensen


Bilag 1

3.2.6 Ophævet

3.2.7 Ophævet

3.2.8 For ethvert løfteredskab, der er indrettet til personløft, skal der findes en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af løfteredskabet. Journalen skal føres af ejeren. Hvis løfteredskabet er udlejet eller på anden måde overdraget en anden til brug, skal journalen videreføres af brugeren.

3.2.9 Journalen skal indeholde

1) dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet,

2) dokumentation for belastningsprøver,

3) certifikater for bæremidler,

4) oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,

5) oplysninger om reparationer af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning,

6) oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og

7) oplysninger om Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse, herunder påbud, vedr. hjælpemidlet.