Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tilføjelse til betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 17. maj 2018

Tilføjelse til betænkning

over

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

[af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde)]:

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har i betænkningen stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Ændringsforslagene tages tilbage.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. januar 2018 og var til 1. behandling den 18. januar 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Udvalget afgav betænkning den 12. april 2018. Lovforslaget var til 2. behandling den 19. april 2018, hvorunder behandlingen blev afbrudt og lovforslaget henvist til fornyet behandling i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, stillet 3 spørgsmål til ministeren for offentlig innovation til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tilføjelsen til betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tilføjelsen til betænkningen.

Karin Nødgaard (DF) nfmd. Susanne Eilersen (DF) Karina Adsbøl (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Pernille Bendixen (DF) Morten Marinus (DF) Martin Geertsen (V) Carl Holst (V) Jane Heitmann (V) Hans Andersen (V) Thomas Danielsen (V) Anni Matthiesen (V) Henrik Dahl (LA) Laura Lindahl (LA) Orla Østerby (KF) Karen J. Klint (S) Magnus Heunicke (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Troels Ravn (S) fmd. Julie Skovsby (S) Yildiz Akdogan (S) Jakob Sølvhøj (EL) Pernille Skipper (EL) Torsten Gejl (ALT) Marianne Jelved (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Trine Torp (SF) Kirsten Normann Andersen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 126 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.
Titel
8
Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 12/4-18
9
1. udkast til tilføjelse til betænkning
10
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 126 efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
3
MFU spm. om, hvad udgifterne vil være for de private vuggestuer, private børnehaver, private skoler og private uddannelsesinstitutioner, hvis ændringsforslag nr. 1-3 (stillet af Socialdemokratiet) vedtages, til ministeren for offentlig innovation, og ministerens svar herpå
4
MFU spm. om, hvad udgifterne vil være for private vuggestuer, private børnehaver og private uddannelsesinstitutioner, hvis ændringsforslag nr. 1-3 (stillet af Socialdemokratiet) vedtages, til ministeren for offentlig innovation, og ministerens svar herpå
5
MFU spm., om ministeren kunne forestille sig en model, hvor kommunerne stillede medarbejdere med de rette it-kompetencer til rådighed for mindre private skoler og private daginstitutioner, som ikke har it-medarbejdere til rådighed, til ministeren for offentlig innovation, og ministerens svar herpå