Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2-10 og 13-32, i lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.) og om ikrafttræden af § 1, nr. 4 og 5, i lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.) og § 3, stk. 2, i lov nr. 1557 af 19. december 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 2-10 og 13-32, i lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 4 og 5, i lov nr. 1557 af 19. december 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr) sættes i kraft.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 19. maj 2018

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil