Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1924
 
Den fulde tekst

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

Vejledningen beskriver bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Vejledningen er rettet mod de virksomheder, som ønsker at markedsføre fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i PDF-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/anprisningsvejledning/Sider/Forside.aspx

Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2018

Annelise Fenger

/ Sandra Fisker Tomczyk