Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

§ 1. Bekendtgørelse nr. 322 af 29. marts 2010 om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Sikkerhedsstyrelsen, den 28. maj 2018

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen