Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R1169
 
Den fulde tekst

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledningen beskriver bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (mærkningsforordningen) og mærkningsbekendtgørelsen. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglerne og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i pdf-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/result.aspx

Fødevarestyrelsen, den 13. juni 2018

Pernille Lundquist Madsen

/ Maria Henriksen