Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

 

1.

I vejledning nr. 96 af 8. november 2004 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, tabel 8, række 5, kolonnen »kr. mdl.« ændres »2.321« til: »2.306«.

2. I bilag 1, tabel 11, række 11, ændres »nedsættelse for hver 751 kr.« til: »nedsættelse for hver 766 kr.«.

3. I bilag 1, tabel 11, række 12, ændres »nedsættelse for hver 372 kr.« til: »nedsættelse for hver 379 kr.«.

4. I bilag 1 indsættes efter tabel 16:

 

TABEL 16 A: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

 

 

kr. mdl.

pct.

Merudgiftsydelse

1.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2)

2.424

-

2.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3)

303

-

3.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3)

3.636

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2) 1)

4.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

-

2,0

5.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

1,0

6.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 146 af 6. marts 2003, som ændret ved bkg. nr. 518 af 14. juni 2004.

 

2.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2005.

 

Socialministeriet, den 11. november 2004

P.M.V.
E.B.
Aksel Meyer

/Steffen Juul