Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2018

I medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden fra og med den 1. juli 2018 til og med den 31. december 2018.

§ 2. Bekendtgørelsen har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. juli 2018.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1483 af 11. december 2017 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for første halvår af 2018 ophæves.

Skatteministeriet, den 25. juni 2018

Karsten Lauritzen

/ Camilla Christensen