Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge kapitel 4 i aftale af 16. oktober 1989 om kontorholdsgodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 164 af 22. november 1989 (APD. nr. 116/89), reguleres satserne for de aftalte godtgørelser årligt pr. 1. april.

De pr. 1. april 2018 gældende maksimale beløb for kontorholdsgodtgørelse fremgår af vedlagte bilag.

2. Dette cirkulære træder i kraft den 1. april 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9216 af 4. april 2018 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018 (Modst. nr. 004-18).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 28. juni 2018

Anida Mujezinovic


Bilag 1

Kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018

-

4BMaksimal godtgørelse i henhold til kapitel 2 i aftale af 16. oktober 1989

 
Kr. årlig
Rengøring
7.959,50
Elforbrug
3.300,52
Varme
2.882,53
Egne anskaffelser (møbler)
1.966,60
Vedligeholdelse
1.621,53
Boligdel
17.074,24
   
I alt
34.804,92
   
Afrundet
34.812

Maksimal godtgørelse i henhold til kapitel 3 i aftale af 16. oktober 1989

 
Kr. årlig
Elforbrug
1.109,21
Varme
1.441,24
Egne anskaffelser (møbler)
983,29
Vedligeholdelse
541,59
Boligdel
1.409,84
   
I alt
5.485,17
   
Afrundet
5.496

Redaktionel note
  • Udsendt med Modst. nr. 010-18

    Cirkulæret udsendes igen, fordi satsen for rengøring er opdateret.