Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring

I medfør af § 9, stk. 7, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 742 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. På boligkravslisten for ægtefællesammenføring optages fysisk sammenhængende almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt mindst to år i træk:

1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2) Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Der indgår alene uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark.

4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

§ 2. De boligområder, der pr. 1. juli 2018 er optaget på boligkravslisten for ægtefællesammenføring, fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 27. juni 2018

Inger Støjberg

/ Jesper Gori


Bilag 1

Kommune
Område
Boligorganisationsnavn
Afdelingsnavn
København
Aldersrogade
Boligforeningen VIBO
106, Vognvænget
København
Aldersrogade
Lejerbo, København
248-0 Sigynsgade/Rovsings-gade/Vermundsgade
København
Mjølnerparken
Lejerbo, København
270-0 Mjølnerparken
København
Gadelandet/Husumgård
Boligforeningen AAB
80, Gadelandet
København
Gadelandet/Husumgård
fsb
Husumgård (1-70)
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
fsb
Tingbjerg I (1-43)
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
fsb
Tingbjerg II (1-50)
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3026 Tingbjerg I
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3028 Tingbjerg II
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3029 Tingbjerg III
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3030 Tingbjerg IV
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3031 Tingbjerg V
København
Tingbjerg/Utterslevhuse
Samvirkende Boligselskaber
3040 Utterslevhuse
København
Bispeparken
fsb
Bispeparken (1-22)
København
Stærevej mv.
Boligforeningen AAB
49
København
Stærevej mv.
Samvirkende Boligselskaber
3008 Fynshuse
København
Stærevej mv.
Boligforeningen 3B
6067 Vestergårdsvej
Høje Taastrup
Tåstrupgård
Boligselskabet AKB, Taastrup
1903-3,Tåstrupgård
Høje Taastrup
Gadehavegård
Danske Funktionærers Boligselskab
93/43, Gadehavegård
Roskilde
Rønnebærparken/Æblehaven
Boligselskabet Sjælland
35, Æblehaven
Roskilde
Rønnebærparken/Æblehaven
Boligselskabet Sjælland
235, Rønnebærparken
Holbæk
Agervang
Lejerbo, Holbæk
123-0, Havevang/Agervang
Holbæk
Agervang
Lejerbo, Holbæk
166-0, Agervang/Engvang
Slagelse
Ringparken
Slagelse almennyttige Boligselskab
Schackenborgvænge
Slagelse
Ringparken
Fællesorganisationens Boligforening
23
Slagelse
Ringparken
Fællesorganisationens Boligforening
24
Slagelse
Ringparken
Fællesorganisationens Boligforening
26
Slagelse
Ringparken
Fællesorganisationens Boligforening
32
Slagelse
Motalavej
BoligKorsør
15, Fasanstien/Egernsundvej
Slagelse
Motalavej
BoligKorsør
21, Motalavej/Egernsundvej
Slagelse
Motalavej
BoligKorsør
35, Motalavej
Guldborgsund
Lindholm
Nykøbing F. Boligselskab
9, Gedservej
Guldborgsund
Lindholm
Nykøbing F. Boligselskab
11, Lindevænget/Vendsysselvej
Guldborgsund
Lindholm
Nykøbing F. Boligselskab
31, Vendsysselvej
Guldborgsund
Lindholm
Boligselskabet Fjordparken
Lindeparken
Guldborgsund
Lindholm
Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund
09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade/Kringelborg/Fromsgade
Odense
Solbakken mv.
CIVICA
304, Påskeløkken
Odense
Solbakken mv.
CIVICA
311, Solbakken
Odense
Solbakken mv.
Fyns almennyttige Boligselskab
61 Riisingsparken
Odense
Solbakken mv.
Odense Boligselskab
2, Smedeløkken
Odense
Ejerslykke
CIVICA
310, Ejerslykke
Odense
Ejerslykke
CIVICA
320, Ejerslykke
Odense
Korsløkkeparken Øst
Fyns almennyttige Boligselskab
34 Korsløkkeparken F
Odense
Korsløkkeparken Øst
Fyns almennyttige Boligselskab
35 Korsløkkeparken E
Odense
Korsløkkeparken Øst
Fyns almennyttige Boligselskab
37 Korsløkkeparken G
Odense
Korsløkkeparken Øst
Fyns almennyttige Boligselskab
40 Korsløkkeparken K
Odense
Vollsmose
CIVICA
013, Granparken
Odense
Vollsmose
CIVICA
014, Egeparken
Odense
Vollsmose
CIVICA
015, Hybenhaven
Odense
Vollsmose
CIVICA
315, Lærkeparken
Odense
Vollsmose
CIVICA
318, Bøgeparken
Odense
Vollsmose
CIVICA
322, Slåenhaven
Odense
Vollsmose
Fyns almennyttige Boligselskab
15 Fyrreparken
Odense
Vollsmose
Fyns almennyttige Boligselskab
16 Birkeparken
Odense
Vollsmose
Fyns almennyttige Boligselskab
17 Tjørnehaven
Svendborg
Byparken/Skovparken
Svendborg Andels-Boligforening
14, Skovparken
Sønderborg
Nørager/Søstjernevej m.fl.
Sønderborg Andelsboligforening
24, Søstjernevej/ Søgræsvej/ Koralvej/Konkylievej/Ringbakken
Sønderborg
Nørager/Søstjernevej m.fl.
Sønderborg Andelsboligforening
35, Nørager
Esbjerg
Præstebakken/Syrenparken
Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
5, Præstebakken
Esbjerg
Præstebakken/Syrenparken
Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
6, Tinghøjen
Esbjerg
Præstebakken/Syrenparken
Ungdomsbo
6, Syrenparken
Esbjerg
Præstebakken/Syrenparken
Ungdomsbo
7, Syrenparken
Esbjerg
Præstebakken/Syrenparken
Ungdomsbo
37, Syrenparken
Esbjerg
Stengårdsvej
Ungdomsbo
8, Ringparken I
Esbjerg
Stengårdsvej
Ungdomsbo
13, Ringparken II
Esbjerg
Stengårdsvej
Ungdomsbo
14, Ringparken III + IV
Esbjerg
Stengårdsvej
Ungdomsbo
18, Ringparken V
Esbjerg
Hedelundgårdparken
Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
8, Hedegårdene
Esbjerg
Hedelundgårdparken
Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
30, Kvaglundparken
Esbjerg
Hedelundgårdparken
Arbejdernes Boligforening
22, Birkekrattet/Cederkrattet/Daddelkrattet m.fl.
Esbjerg
Hedelundgårdparken
Boligforeningen Fremad
4, Hedelundsparken
Aabenraa
Høje Kolstrup
Kolstrup Boligforening
15, Hørgaard/Uglekær/Frueløkke
Aabenraa
Høje Kolstrup
Kolstrup Boligforening
17, Lergaard
Aabenraa
Høje Kolstrup
Aabenraa Andelsboligforening
17
Aabenraa
Høje Kolstrup
Aabenraa Andelsboligforening
18
Aabenraa
Høje Kolstrup
Aabenraa Andelsboligforening
20
Fredericia
Korskærparken
Boligkontoret Fredericia
214, Korskærparken
Fredericia
Korskærparken
Boligkontoret Fredericia
307, Korskærparken
Fredericia
Korskærparken
Boligkontoret Fredericia
405, Korskærparken
Fredericia
Korskærparken
Boli.nu i Fredericia
10, Korskærparken
Fredericia
Korskærparken
Boli.nu i Fredericia
11, Stendalparken
Fredericia
Søndermarksvej mv.
Boligkontoret Fredericia
217, Sønderparken
Fredericia
Søndermarksvej mv.
Boligkontoret Fredericia
310, Sønderparken
Fredericia
Søndermarksvej mv.
Boligkontoret Fredericia
406, Sønderparken
Fredericia
Søndermarksvej mv.
Boli.nu i Fredericia
12, Sønderparken
Horsens
Sønderbro
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
01 Sønderport
Horsens
Sønderbro
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
14 Axelborg
Horsens
Sønderbro
Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afd. 01 Sønderbrogade, Absalonsgade, Spedalsø Torv, Ægirsgade, Mimersgade
Horsens
Sundparken
Andelsboligforeningen Odinsgaard
8
Kolding
Munkebo
Lejerbo, Kolding
101-0 Munkebo
Kolding
Skovvejen/Skovparken
Arbejdernes Andels-Boligforening
21
Kolding
Skovvejen/Skovparken
Arbejdernes Andels-Boligforening
22
Kolding
Skovvejen/Skovparken
Boligselskabet Kolding
2
Vejle
Finlandsparken
Arbejdernes Andels-Boligforening
29, Finlandsparken
Vejle
Løget By
Arbejdernes Andels-Boligforening
42, Løget By
Vejle
Løget By
Arbejdernes Andels-Boligforening
41, Løget By
Herning
Holtbjerg
FællesBo
20, Knudsvej
Herning
Holtbjerg
FællesBo
21, Gormsvej
Herning
Holtbjerg
FællesBo
23, Gormsvej/Thyrasvej
Herning
Holtbjerg
FællesBo
24, Valdemarsvej/Thyrasvej
Herning
Holtbjerg
FællesBo
25, Valdemarsvej
Herning
Holtbjerg
Lejerbo, Herning
086-0, Valdemarsvej
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
8, Danagården
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
9, Humlegården/Lokegården
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
12, Lokegården
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
19, Døesvej/Thorsvej
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
24, Heimdalsparken
Holstebro
Trekanten
Boligselskabet Holstebro
10, Asagården/Jættegården
Holstebro
Trekanten
Lejerbo, Holstebro
152-0, Skjoldgården
Randers
Glarbjergvej-området
A/B Gudenå
14, Hadsundvej/Falkevej
Randers
Glarbjergvej-området
Randers Boligforening af 1940
24
Randers
Glarbjergvej-området
Randers Boligforening af 1940
25
Randers
Glarbjergvej-området
Randers Boligforening af 1940
27
Randers
Glarbjergvej-området
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
24, Ungskuepladsen
Randers
Glarbjergvej-området
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
25, Blok A-G
Randers
Glarbjergvej-området
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
26, Blok H-J
Randers
Glarbjergvej-området
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
49 (8)
Randers
Glarbjergvej-området
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
50 (9)
Randers
Gammel Jennumparken
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
27, Gl. Jennumparken 1
Randers
Gammel Jennumparken
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
28, Gl. Jennumparken 2
Randers
Gammel Jennumparken
MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
51 (10)
Randers
Gammel Jennumparken
Lejerbo, Randers
104, Husarvej
Silkeborg
Resedavej/Nørrevang II
Arbejdernes Byggeforening
16
Silkeborg
Resedavej/Nørrevang II
AAB Silkeborg
18, Resedavej
Skanderborg
Højvangen
Skanderborg Andelsboligforening
17, Chr. Koldsvej/Grundtvigsvej
Skanderborg
Højvangen
Midtjysk Boligselskab
65 - Skanderborg
Skanderborg
Højvangen
Midtjysk Boligselskab
39 - Skanderborg
Aarhus
Bispehaven
Østjysk Boligadministration
6, Bispehaven
Aarhus
Skovgårdsparken
Brabrand Boligforening
3, Skovgårdsparken
Aarhus
Skovgårdsparken
Arbejdernes Andels Boligforening
24 Skovgårdsparken
Aarhus
Gellerupparken/Toveshøj
Brabrand Boligforening
4, Gellerupparken
Aarhus
Gellerupparken/Toveshøj
Brabrand Boligforening
5, Toveshøj
Aarhus
Langkærparken
AL2bolig
111, Langkærparken
Thisted
Havrevej
Thisted Bolig
4, Gl. Grønningen
Thisted
Havrevej
Thisted Bolig
6, Grønningen
Thisted
Havrevej
Thisted Bolig
7, Refsvej
Thisted
Havrevej
Thisted Bolig
8, Havrevej
Thisted
Havrevej
Lejerbo, Thisted
122-0
Viborg
Ellekonebakken
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
08, Ellekonebakken
Aalborg
Løvvangen
Sundby-Hvorup Boligselskab
12, Løvvangen
Aalborg
Sebbersundvej mv.
Alabu Bolig
25, Aggersundvej m.fl.(8)