Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0095

Sjællandske får ikke kritik for kritisk omtale af klagers erhvervsliv

En erhvervsdrivende klagede over Sjællandskes omtale af hans erhvervsmæssige aktiviteter, herunder konkursen af hans seneste virksomhed. Klager klagede blandt andet over, at artiklen var en krænkelse af privatlivets fred samt over Sjællandskes forelæggelse. Nævnet fandt, at omtalen var i offentlighedens interesse. I forhold til Sjællandskes forelæggelse, der ifølge klager alene vedrørte konkursen af hans seneste virksomhed, fandt nævnet, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis samtlige af de skadelige og krænkende oplysninger var blevet forelagt for klager. Efter en samlet vurdering, herunder oplysningernes karakter, fandt nævnet imidlertid, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af forelæggelsen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklerne ”Konkurs efter lorteår” og ”En særdeles aktiv herre” bragt den 6. februar 2018 i Sjællandske i den trykte udgave af avisen, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Artiklen ”Konkurs efter lorteår” blev desuden bragt i en forkortet version på Sjællandskes hjemmeside sn.dk den 6. februar 2018.

[Klager] har klaget over, at Sjællandske har krænket hans privatliv ved at have bragt skadelige og krænkende oplysninger samt over utilstrækkelig forelæggelse.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler

Sjællandske bragte i den trykte udgave den 6. februar 2018 artiklerne ”Konkurs efter lorteår” og ”En særdeles aktiv herre” på hele side 5. Artiklen ”Konkurs efter lorteår” var placeret øverst på siden og havde underrubrikken:

”KONKURS: [Klager] er gået konkurs med førsteudgaven af selskabet [Virksomhed A]. ”

Af artiklen fremgik følgende:

1 Side

”NÆSTVED: En meget aktiv mand er igen gået ned med et firma.

Det drejer sig om [Klager], hvis firma [Virksomhed A] 1. februar blev erklæret konkurs ved Skifteretten i Næstved.

Skat betaler

-Det er Skat, som har begæret selskabet konkurs, oplyser [Klager].

-Ud over Skat er det mest mig selv, det er gået ud over.

Jeg skød 100.000 kroner ind i firmaet i sommer i et forsøg på at redde det, siger han til Sjællandske.

-2017 har bare været et lorteår, konkluderer han. Angiveligt har han mistet mere end 500.000 kroner i løbet af året. På folk der ikke har betalt for varer, de har købt på webshoppen, og omkostningerne ved at fyre syv personer som han ikke syntes gjorde arbejdet ordentligt.

Ingen mister arbejdet

-Vi er ikke ude i Euro-Outlets beløb, og ingen har mistet arbejdet på grund af konkursen, forsikrer han, for aktiviteterne er bare fortsat i et nyt iværksætterselskab, hvor alle aktiverne er flyttet over.

Der er i dag otte fastansatte i firmaet, som sælger rengøringsartikler til rengørings-firmaer og laver slutrengøring når folk fraflytter en lejlighed, håndværkere er færdige med deres arbejde og deslige. Dertil kommer en del sæsonansatte om sommeren, når der skal gøres rent i sommerhuse.

Nyt selskab

[Virksomhed A] har hovedkontor og butik i Sakskøbing, en afdeling i Slagelse og et ubemandet lokale på Mosevej 12 til brug for møder.

18. december rykkede [Klager] firmaets adresse fra Sakskøbing til privatadressen her i Næstved.

Få dage før, den 12. december, startede han nemlig det nye selskab [Virksomhed B] på den gamle adresse i Sakskøbing.

Det er trods gentagne forsøg ikke lykkedes at få en kommentar fra den udpegede kurator i konkurssagen advokat Søren Storgaard fra firmaet DreistStorgaards afdeling i Køge. ”

Til artiklen var indsat et billede af [Klager], der ses siddende med to små børn i en sandkasse foran et legestativ. Til billedet var indsat følgende tekst:

”Selv om [Klager] stadig kun er i 30erne, har han allerede haft gang i rigtig mange ting. En af dem var legelandet [Virksomhed C] i Stenstrup tilbage i vinteren 2010/2011, som kun var åbent et par måneder, før det blev lukket af Næstved Kommunes legepladsinspektør på grund af ikke-godkendte legeredskaber, brandfarligt gulvtæppe, løse ledninger med mere. ”

Artiklen ”Konkurs efter lorteår” blev desuden bragt på Sjællandskes hjemmeside sn.dk den 6. februar 2018 i en forkortet udgave. Af artiklen fremgår følgende:

”[Klager] er en meget aktiv mand, som både har været meget involveret i lokalpolitik og har haft gang i forskellige firmaer.

1. februar blev hans firma [Virksomhed A] erklæret konkurs ved Skifteretten i Næstved efter en begæring fra Skat.

- Ud over Skat er det mest mig selv, det er gået ud over. Jeg skød 100.000 kroner ind i firmaet i sommer i et forsøg på at redde det, siger han til Sjællandske.

- 2017 har bare været et lorteår, konkluderer han. Dog har ingen mistet arbejdet på grund af konkursen, forsikrer [Klager], for aktiviteterne er bare fortsat i et nyt iværksætterselskab, hvor alle aktiverne er flyttet over.

Der er i dag otte fastansatte i firmaet, som sælger rengøringsartikler til rengøringsfirmaer og laver slutrengøring når folk fraflytter en lejlighed, håndværkere er færdige med deres arbejde og deslige. Dertil kommer en del sæsonansatte om sommeren, når der skal gøres rent i sommerhuse. ”

Til artiklen var indsat samme billede og billedtekst som til artiklen med samme overskrift i den trykte udgave af Sjællandske.

Nederst på samme helside (side 5) bragte Sjællandske i den trykte udgave den 6. februar 2018 artiklen ”En særdeles aktiv herre”. Artiklen havde underrubrikken:

”KONKURS: Det er imponerende, hvad [Klager] allerede har på cv'et. ”

Af artiklen fremgik følgende:

”NÆSTVED: Man må sige at han klør på med krum hals, [Klager].

Han har hele tiden gang i noget, men man kan godt få indtrykket af, at det måske går lige lovlig stærkt.

Lidt for stærkt

I den konkrete sag med konkursen i [Virksomhed A] siger han selv, at det har kostet ham dyrt, at de ansatte havde to måneders opsigelse, noget han har ændret i andenudgaven af [Virksomhed A].

Da han i vinteren 2010/2011 åbnede legelandet Krudtugleland i Stenstrup, havde han ikke undersøgt ting som, at gulvtæppet sådan et sted ikke må være brandfarligt, legeredskaberne levede ikke op til kravene og der lå løse ledninger frit fremme på gulvet.

Tilbage i 2003 gik han konkurs med sin første butik »[Virksomhed D]« her i Næstved.

Mange bolde

Inden han startede diverse projekter som selvstændig, arbejdede han i forskellige tøjforretninger.

2005-2007 drev han tøjbutikken »[Virksomhed E]« i Nykøbing Falster, hvor der var rod i regnskabet.

2008-2010 var han leder af [Virksomhed F] i Sct. Jørgens Park. I knap ni måneder i 2010 drev han [Virksomhed G] på Nygårdsvej over for gymnasiet. I 2012-2013 har han været selvstændig konsulent inden for forretningsservice.

Og mellem [Virksomhed C] og starten af [Virksomhed B] i oktober 2014 har han været ansat som sælger fire forskellige steder.

Politisk aktiv

Ud over de mange projekter som selvstændig og diverse andre jobs har [Klager] i mange år også været engageret i lokalpolitik i Næstved.

Han meldte sig ind i [Parti A] i en alder af 16 år og har lige siden været medlem af partiet -frem til valget i 2013. Her kom han på kollisionskurs med [Parti B]s daværende borgmesterkandidat Karsten Nonbo på grund af motorvejsplanerne.

[Parti B]s officielle holdning var også den gang, at vi har brug for en lokal motorvej, men [Klager] argumenterede på sin Facebookside for, at det ville være nok med en udvidelse af den eksisterende vej. Så i maj 2013 forlod han [Parti B] og stiftede »[Parti C]« i protest mod, at han ikke måtte have sin egen mening.

Borgerlisten blev ikke valgt ind.

Men nu gælder det altså [Virksomhed B]. ”

Til artiklen var der indsat et billede af [Klager] i sin tidligere kiosk ”[Virksomhed G]”, hvor han ses stående bag disken i gang med at ekspedere en kunde. Til billedet var der indsat følgende tekst:

”1. marts 2010 stod Magnus Heunicke for den officielle åbning af [Klager]s "[Virksomhed G]" på Nygårdsvej overfor gymnasiet, hvor den senere transportminister også var blandt de første kunder. ”

[Klager]s klage er modtaget i Pressenævnet den 8. februar 2018.

Oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) ses det, at [Klager] har været tilknyttet virksomheden ”Konsulent [Klager]”, der er registreret under branchekoden ”Anden forretningsservice i.a.n. ” som fuldt ansvarlige deltager i perioden 1. august 2001 til 4. oktober 2013. I perioden 1. august 2001 til 30. april 2005 hed virksomheden ””[Virksomhed D]” Herretøj ved [Person A]” og fra 1. maj 2005 til 28. februar 2010 ”Butik ”[Virksomhed E]” v/ [Person A]”. Herefter skiftede virksomheden navn til ”[Virksomhed G] v/ [Person A] fra 1. marts 210 til 19. april 2010, ”[Virksomhed G] v/ [Klager] fa 20. april 2010 til 31. december 2011 og ”[Virksomhed G] v/ [Klager]” fra 1. januar 2012 til 31. august 2012. Virksomhedens status er angivet til ”ophørt”. Samtlige virksomheder har været registreret under samme CVR-nummer som virksomheden ”Konsulent [Klager]”.

I perioden 17. marts 2006 til 11. marts 2009 var [Klager] registreret som direktør i selskabet ”[Virksomhed H]” under branchekoden ”Tøjforretninger”. I perioden 26. oktober 2010 til 7. november 2012 har anpartsselskabet ”[Virksomhed I]” været registreret c/o [Klager], [Klagers adresse] Næstved og er angivet med status ”tvangsopløst”. I perioden 26. oktober 2010 til 3. marts 2011 hed selskabet ”[Virksomhed C]” og fra perioden 4. marts 2011 til 7. januar 2012 ”[Virksomhed C] under nedlukning”. I perioden 15. oktober 2014 til 1. februar 2018 har [Klager] været registreret som ejer af iværksætterselskabet ”[Virksomhed A]”. Virksomhedens status er angivet som ”under konkurs”. ” [Virksomhed B]” er registreret med startdato 12. december 2017. Endelig ses ”[Parti C]” at være registreret på adressen c/o [Klager], [Klagers adresse] Næstved, hvor status er angivet som ”aktiv”.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

God Presseskik

Privatlivets fred

[Klager] har anført, at Sjællandske i omtalen af hans konkurs med firmaet [Virksomhed A] uden grund blander ting, der ligger både fem og otte år tilbage, og som ikke har noget med konkursen at gøre, ind i sagen.

- Billedet

[Klager] har desuden anført, at det billede, der er brugt til artiklen ”Konkurs efter lorteår”, er et ældre billede, der intet har med sagen at gøre. De to børn på billedet er [Klager]s søn og sønnens kammerat fra vuggestuen, der begge fylder ti år i år. [Klager] har klaget over, at Sjællandske udstiller hans søn, men også et andet barn, som ikke har noget med sagen at gøre.

- Korrekt information og forelæggelse

[Klager] har anført, at Sjællandske har udstillet hans person på en meget negativ måde uden at sætte sig ind i den aktuelle og de tidligere sager. Folk, der ikke kender ham privat eller erhvervsmæssigt, vil på baggrund af artiklerne få en meget negativ holdning over for ham og hans firma.

[Klager] har anført, at han forud for artiklerne den 5. februar 2018 blev kontaktet telefonisk af en journalist fra Sjællandske, som ville høre baggrunden for hans konkurs med firmaet [Virksomhed A].

[Klager] forklarede til Sjællandske, at der har været en stor gennemstrøm af medarbejdere i 2017, der alle har haft for gunstige opsigelsesvilkår, hvorfor de syv medarbejdere har kostet cirka 350.000 kroner i udbetalt løn i opsigelsesperioden, ligesom firmaet har mistet omkring 100.000 kroner på udført arbejde eller salg af artikler, som ikke er blevet betalt. [Klager] gav desuden Sjællandske en række eksempler på de pågældende områder, for journalisten kunne sætte sig ind i situationen.

[Klager] fortalte derudover Sjællandske, at driften allerede tilbage i december 2017 blev flyttet over i et nyt selskab, hvorfor journalisten burde kunne tænke sig til, at det nok ikke er så slemt, når det er muligt at fortsætte med brug af de samme leverandører, kunder samt foretage nyansættelser.

For så vidt angår oplysningerne om byrådsvalget i artiklen ”En særdeles aktiv herre” har [Klager] anført, at det ikke var til valget i 2017, men i 2013 han stillede op. Han stiftede sin egen liste og sammen med de øvrige kandidater fik han samlet cirka 500 stemmer.

I forhold til legelandet [Virksomhed C], har [Klager] anført, at det er korrekt, at det blev åbnet i en bygning, der havde ”de der opvarmningsting” siddende i loftet, der desværre ikke virkede, ligesom det åbnede samtidig med et andet legeland i byen. Der var opstillet et legeredskab, som folk, herunder TV Øst, vurderede ikke var 100 procent forsvarligt. [Klager] har i den forbindelse oplyst, at de blot forsøgte at bygge et anderledes legeredskab til børnene, der ikke var farligere end at lege i et træ i haven.

[Klager] har derudover anført, at det er korrekt, at han har ejet en kiosk over for Næstved Gymnasium, og at den var en kæmpe succes. Desværre blev hans kone sygemeldt i perioden, hvilket ikke var foreneligt med, at han skulle være i kiosken fra klokken seks om morgenen, da de også havde et lille barn på daværende tidspunkt.

2.2 Sjællandskes synspunkter

God presseskik

Privatlivets fred

Sjællandske har oplyst, at Sjællandske gennem årene har skrevet mange artikler om både [Klager]s politiske virke og hans forretningsåbninger. [Klager] er, ifølge Sjællandske, aldrig sen til at stille op på redaktionen, når han har taget et nyt initiativ, hvorfor avisen også skriver om det, når han må lukke aktiviteter. I forlængelse heraf har Sjællandske anført, at de i denne runde har lavet et portræt [Klager], der sætter mange ting i gang i byen, og at det derfor er en væsentlig del af billedet, at en del af hans aktiviteter lukkes ned igen.

- Billedet

For så vidt angår billedet af [Klager] har Sjællandske anført, at de oprindeligt fik lov til at fotografere [Klager] og de to børn i forbindelse med indvielsen af det omtalte legeland. Sjællandske har i den forbindelse anført, at børnene ikke identificeres i hverken tekst eller billedtekst, og at hverken artikel eller billede intimiderer børnene.

- Korrekt information og forelæggelse

Sjællandske har anført, at [Klager] er en meget aktiv mand i Næstved Kommune. Ikke alene har han åbnet og lukket adskillige virksomheder, men han har også været et meget synligt ansigt i politiske sammenhænge. Han etablerede blandt andet borgerlisten ”[Parti C]”, forud for kommunalvalget i 2013.

Sjællandske har anført, at faktum er, at [Klager] måtte lukke sit legeland [Virksomhed C], fordi det blev lukket af myndighederne, da lovgivningen ikke var overholdt.

For så vidt angår konkursen har Sjællandske oplyst, at de ikke har forholdt sig til, om konkursen er slem eller ej, men blot skrevet, at den har fundet sted, samt at [Klager] har genåbnet efter en justering af blandt andet de opsigelsesfrister, som viste sig at belaste den første forretning for hårdt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Klageberettigelse

Vedrørende spørgsmålet om klageberettigelse bemærker Pressenævnet, at det som udgangspunkt er en betingelse for at klage over omtale af et barn, at man har forældremyndigheden over barnet. [Klager] er far til den ene af de to drenge, der er afbilledet i artiklen Konkurs efter lorteår. Da nævnet ikke har modtaget en fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedsindehaverne til det andet barn, der ikke er [Klager]s søn, kan nævnet ikke behandle klagen vedrørende det andet barn. Pressenævnet afviser derfor denne del af klagen jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

God presseskik

Privatlivets fred

[Klager] har klaget over, at Sjællandske har krænket hans privatliv ved at inddrage hans erhvervsmæssige fortid og politiske engagementer i omtalen samt har krænket hans søns privatliv ved at bringe billedet i artiklen ”Konkurs efter lorteår”.

Sjællandske har i artiklerne ”Konkurs efter lorteår” og ”En særdeles aktiv herre” bragt den 6. februar 2018 omtalt [Klager]s konkurs med sit seneste firma [Virksomhed A] samt oplistet hans tidligere engagementer i erhvervslivet og lokalpolitik. Artiklerne er bragt i nær sammenhæng og udgør tilsammen hele side 5 i den trykte udgave af avisen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1.

Pressenævnet finder, at omtalen af en virksomheds konkurs er i offentlighedens interesse. Det samme gør sig gældende i forhold til personer, der har en ledende rolle i en sådan virksomhed, særligt hvis personens tidligere erhvervsmæssige baggrund kan være relevant i forhold til den omtalte konkurs. Pressenævnet finder således, at omtalen af [Virksomhed A]s konkurs er i offentlighedens interesse. [Klager] var ejer af virksomheden, og hans tidligere erhvervsaktivitet må anses for relevant i forhold til omtalen af konkursen. Nævnet finder, at denne del af omtalen ikke krænker [Klager]. Det bemærkes i den relation, at selskabsoplysningerne er offentligt tilgængelige i CVR-registret.

I forhold til oplysningerne om hans politiske engagementer finder nævnet heller ikke, at omtalen krænker [Klager]s privatliv. Nævnet har lagt vægt på, at [Klager] i sin klage har bekræftet, at han har været aktiv i lokalpolitik, herunder at han har haft stillet op til et lokalvalg.

- Billedet

[Klager] har klaget over, at Sjællandske i artiklen ”Konkurs efter lorteår” ved at bringe et ældre billede med hans søn har krænket sønnens privatliv.

På billedet ses [Klager] sidde i en sandkasse med sin søn og en anden dreng. Af billedteksten fremgår følgende:

”Selv om [Klager] stadig kun er i 30erne, har han allerede haft gang i rigtig mange ting. En af dem var legelandet [Virksomhed C] i Stenstrup tilbage i vinteren 2010/2011, som kun var åbent et par måneder, før det blev lukket af Næstved Kommunes legepladsinspektør på grund af ikke-godkendte legeredskaber, brandfarligt gulvtæppe, løse ledninger med mere. ”

Pressenævnet finder, at der generelt skal udvises varsomhed, når børn gøres til genstand for medieomtale. Dette gælder også, når der er tale om brug af billeder.

Nævnet lægger til grund, at [Klager] tidligere har stillet op til billedet i forbindelse med åbningen af [Virksomhed C].

Da der er tale om et ældre billede, der blev taget med [Klager]s samtykke, og der ikke i øvrigt er bragt oplysninger om barnets identitet, herunder at det ikke fremgår af artiklen, at det ene barn er [Klager]s søn, finder nævnet, at Sjællandskes offentliggørelse af billedet ikke kan betragtes som en krænkelse af sønnens privatliv.

Pressenævnet finder i øvrigt, at indholdet i omtalen, der blandt andet omhandler [Klager]s tidligere virksomhed [Virksomhed C] samlet set berettiger Sjællandskes brug af billedet.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Sjællandske for at anvende billedet i sammenhængen.

- Korrekt information og forelæggelse

[Klager] har klaget over, at han i de påklagede artikler fremstilles meget negativt, uden at Sjællandske har sat sig ind i sagerne. [Klager] har i den forbindelse blandt andet forklaret, hvorfor [Virksomhed C] og [Virksomhed G] i Næstved måtte lukke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A. 1 og A. 3.

Pressenævnet finder, at de påklagede artikler fremstår som en samlet omtale i den trykte udgave af avisen. I artiklen ”Konkurs efter lorteår” omtales konkursen af [Klager]s selskab [Virksomhed A], og i artiklen ”En særdeles aktiv herre” opremses blandt andet hvilke virksomheder, som [Klager] tidligere har været involveret i.

Pressenævnet finder som udgangspunkt, at det ikke er i strid med god presseskik at bringe offentligt tilgængelige selskabsoplysninger, som kan fremsøges via CVR-registret. [Klager] har heller ikke bestridt konkursen af [Virksomhed A], at han måtte lukke legelandet [Virksomhed C] samt oplysningerne vedrørende [Virksomhed G] over for gymnasiet i Næstved.

Parterne har givet modstridende forklaringer om årsagen til, at [Virksomhed C] måtte lukkes, og Pressenævnet har, som sagen er forelagt for nævnet, ikke mulighed for at tage stilling til om de i artiklen anførte oplysninger om baggrunden for [Virksomhed C]s nedlukning er korrekte.

Pressenævnet finder, at omtalen samlet set kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [Klager] driver virksomheden [Virksomhed B], hvorfor omtale af hans konkursramte selskab [Virksomhed A] samt omtale, hvor det blandt andet anføres, at han tidligere ikke har overholdt relevante sikkerhedsregler og tidligere er gået konkurs, kan være skadelig for ham privat såvel som erhvervsmæssigt.

[Klager] har anført, at Sjællandske kontaktede ham telefonisk forud for artiklerne vedrørende hans konkursramte selskab [Virksomhed A], hvor han udtalte sig om baggrunden for konkursen.

Som sagen er oplyst for nævnet, lægger nævnet til grund, at oplysningerne i artiklen ”En særdeles aktiv herre” om, at [Klager] ikke havde undersøgt sikkerhedskravene til et legeland forud for åbningen af [Virksomhed C], ikke blev drøftet under telefonsamtalen forud for offentliggørelsen. Pressenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis disse oplysninger havde været forelagt [Klager], men på baggrund af oplysningernes karakter, herunder at det ikke bestrides, at [Virksomhed C] måtte lukke, finder nævnet efter en samlet vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Sjællandskes forelæggelse.

Afgjort den 7. august 2018