Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1057 af 15. august 2018 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

§ 1. Satsreguleringsprocenten for finansåret 2019 udgør 2,0, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2019 udgør 0,2, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3. Satstilpasningsprocenten for finansåret 2019 udgør 0,0, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4. Puljebeløbet udgør 523,9 mio. kr. i finansåret 2019, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2018.

Finansministeriet, den 15. august 2018

Kristian Jensen

/ Christina Knudsen