Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1064 af 30. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 4, § 15 og § 16, stk. 2, i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 4. september 2015, fastsættes:«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sager efter § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 5, § 7, § 8, § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 11, stk. 1, og §§ 12-13 i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed og sager efter denne bekendtgørelses § 3, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 6, 1. led, og § 22, stk. 1, behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

§ 3

Sager efter § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 5, §§ 7-8, § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 11, stk. 1, og §§ 12-13 i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed og sager efter denne bekendtgørelses § 3, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 6, 1. led, og § 22, stk. 1, kan fortsat behandles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi indtil den 1. maj 2019, hvis drives eller agtes drevet i eller fra Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, Bornholms politikreds eller i udlandet.

Justitsministeriet, den 21. august 2018

Søren Pape Poulsen

/ Anders Aagaard