Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1408 af 4. december 2017 om vagtvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 1, affattes således:

»Sager efter denne bekendtgørelses §§ 1-8, § 9, stk. 3, §§ 10-12, §§ 17-18, § 21, § 23, stk. 1, § 26, stk. 3, og § 27, stk. 2, 2. pkt., behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.«

2. § 28, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-4 bliver herefter stk. 2-3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

§ 3

Sager efter denne bekendtgørelses §§ 1-8, § 9, stk. 3, §§ 10-12, §§ 17-18, § 21, § 23, stk. 1, § 26, stk. 3, og § 27, stk. 2, 2. pkt., kan fortsat behandles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi indtil den 1. maj 2019, hvis vagtvirksomhedens eller kontrolcentralens hovedkontor er beliggende i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, Bornholms politikreds eller i udlandet.

Justitsministeriet, den 21. august 2018

Søren Pape Poulsen

/ Anders Aagaard