Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen

I medfør af § 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Undervisningsministeriet offentliggør uanset reglen i § 1 i bekendtgørelse nr. 1167 af 12. oktober 2015 om måling af elevernes trivsel i folkeskolen senest den 15. januar 2019, hvornår målingen af elevernes trivsel i folkeskolen skal finde sted i skoleåret 2018 – 2019.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 23. august 2018

Lotte Groth-Andersen
Vicedirektør

/ Christine Lindrum Iversen