Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014 og bekendtgørelse nr. 209 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2-5, § 1 a, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 7 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, fastsættes:«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

§ 3

Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, kan fortsat behandles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi indtil den 1. maj 2019, hvis ansøgeren har bopæl i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller ansøgeren har bopæl i udlandet.

Justitsministeriet, den 21. august 2018

Søren Pape Poulsen

/ Anders Aagaard