Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 16, stk. 2, i adresseloven

I medfør af § 21, stk. 1, i adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017, fastsættes:

§ 1. § 16, stk. 2, i adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2018.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 18. september 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Signe Schmidt