Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0853
 
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om udøvelse af kødkontrol

Cirkulære nr. 9611 af 16. december 2011 om udøvelse af kødkontrol ophæves med virkning fra 25. september 2018.

Fødevarestyrelsen, den 20. september 2018

P.D.V.
Charlotte Vilstrup

/