Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

(Indskrivning af frihed og folkestyre-kravet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 980 af 8. oktober 2012 om vedtægter for friskoler og private grundskoler foretages følgende ændring:

1. § 5 affattes således:

»Det skal fremgå af vedtægterne, at skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolen kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. september 2018

Birgitte Hansen
Direktør

/ Jonas Gramkow Barlyng