Den fulde tekst
L 8
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado ()).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 9/10 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 11/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 18 Tillæg H
3.beh 13/12 18
Lovf som vedt 13/12 18
Lov nr 1530 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karina Adsbøl (DF), Carl Holst (V), Stine Brix (EL), Laura Lindahl (LA), René Gade (ALT), Marianne Jelved (RV).
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser og samtidig medvirke til et kursskifte på området, der gør, at den indsats, børn i plejefamilier får, er tilstrækkeligt tilpasset det enkelte barns konkrete behov.
Lovforslaget har følgende hovedelementer:
– Indførelse af nye plejefamilietyper.
– Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier.
– Intensiv støtte til plejefamilier i starten af anbringelsen.
– Mere ensartet godkendelse af plejefamilier og et nyt vidensbaseret grundkursus for plejefamilier.
– Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation.
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn” fra satspuljeaftalen for 2018-2021.
Loven træder i kraft den 1. juni 2019
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.