Den fulde tekst

L 8

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado (KF)).

Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 9/10 18
Betænkning 6/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 18 Tillæg H
2.beh 11/12 18
Lovf som vedt 13/12 18
3.beh 13/12 18

Lov nr 1530 af 18. december 2018

Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karina Adsbøl (DF), Carl Holst (V), Stine Brix (EL), Laura Lindahl (LA), René Gade (ALT), Marianne Jelved (RV)
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU).

Lovforslaget har til formål at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser og samtidig medvirke til et kursskifte på området, der gør, at den indsats, børn i plejefamilier får, er tilstrækkelig tilpasset det enkelte barns konkrete behov.
Lovforslaget har følgende hovedelementer: – Indførelse af nye plejefamilietyper. – Afskaffelse af konkrete, godkendte plejefamilier. – Intensiv støtte til plejefamilier i starten af anbringelsen. – Mere ensartet godkendelse af plejefamilier og et nyt vidensbaseret grundkursus for plejefamilier. – Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn” fra satspuljeaftalen for 2018-2021. Loven træder i kraft den 1. juni 2019

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.