Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 10/10 18
Betænkning 15/11 18
2.beh 20/11 18
Lovf optrykt efter 2.beh 20/11 18 Tillæg H
3.beh 27/11 18
Lovf som vedt 27/11 18
Lov nr 1521 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
EU har vedtaget en forordning om rammerne for mærkning af energirelaterede produkter. Forordningen ophæver og træder i stedet for direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger. Lovforslaget ophæver derfor de eksisterende danske regler, der erstattes af forordningens bestemmelser, og fastsætter supplerende bestemmelser om håndhævelse og sanktioner.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.