Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).
Af kulturministeren (Mette Bock (LA)).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 11/10 18
Betænkning 21/11 18
2.beh 27/11 18
Lovf optrykt efter 2.beh 27/11 18 Tillæg H
3.beh 29/11 18
Lovf som vedt 29/11 18
Lov nr 1548 af 18. december 2018
Beh sammen: L 36 og L 37
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Morten Marinus (DF), Britt Bager (V), Søren Søndergaard (EL), Leif Mikkelsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Marianne Jelved (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Mette Bock).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget foreslås følgende:
- Der gennemføres en gradvis afskaffelse af medielicensen over perioden 2019-2022, så medie- og filmformål, der hidtil har været licensfinansierede, fra 2022 finansieres fuldt ud over finansloven.
- Med lovforslaget specificeres det, at DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via tilskud fra staten, ligesom dette i praksis også vil være tilfældet for øvrige hidtidige modtagere af licens. I en overgangsperiode frem til den 31. december 2021 vil DR og de regionale TV 2-virksomheder delvis fortsat være finansieret af deres andel af licensafgifterne.
- I takt med nedsættelsen og bortfaldet af medielicensen gennemfører lovforslaget en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.

- Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens, og en undtagelse af mediechecken fra husstandsindkomsten ved beregning af boligstøtte.

Det forventes, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Medielicensen vil være fuldt afskaffet fra 2022.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 58 (DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 50 (S, EL, ALT og Andreas Steenberg (RV), hverken for eller imod stemte 0.