Den fulde tekst
L 38
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 11/10 18
Betænkning 15/11 18
2.beh 20/11 18
Lovf optrykt efter 2.beh 20/11 18 Tillæg H
Tillægsbet 21/11 18
3.beh 22/11 18
Lovf som vedt 22/11 18
Lov nr 1322 af 27. november 2018
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF), Carsten Kissmeyer (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Forslaget afgrænser bl.a. udsatte boligområder på baggrund af nye kriterier og indeholder initiativer til udvikling og afvikling af de hårde ghettoområder. Forslaget indfører desuden redskaber til at ændre beboer- og boligsammensætningen i udsatte boligområder. Det handler bl.a. om, at anvisnings- og udlejningsreglerne bliver skærpet, og at modtagere af visse overførselsindkomster ikke må flytte ind i de hårdeste ghettoområder. Endelig udvider forslaget reglerne om salg og nedrivning af ejendomme, der omfatter almene boliger.
Forslaget følger op på aftalen om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund, mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fra maj 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA, SF og KF), imod stemte 20 (EL, ALT og RV), hverken for eller imod stemte 0.