Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 26/10 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 11/12 18
3.beh 13/12 18
Lovf som vedt 13/12 18
Lov nr 1565 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Jan Erik Messmann (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Lene Foged (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget bemyndiger transport-, bygnings- og boligministeren til at overdrage statens praktiske trafikkøberansvar af øresundstogtrafikken på den danske stats jernbanestrækning mellem Østerport Station og grænsen til Sverige på Øresundsforbindelsen til den svenske trafikkøber, Skånetrafikken.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra december 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.