Den fulde tekst
L 45
Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 3/10 18
Lovf som fremsat 3/10 18
1.beh 26/10 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 11/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 18 Tillæg H
3.beh 13/12 18
Lovf som vedt 13/12 18
Lov nr 1562 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Jan Erik Messmann (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Lene Foged (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren ved ekspropriation kan erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige for at kunne anlægge master og tekniske anlæg langs jernbanen til brug for mobil- og internetdækning i tog.
Forslaget indeholder desuden hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren mod behørig dokumentation og uden retskendelse har adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med anlæggelse af master og tekniske anlæg til brug for mobil- og internetdækning i tog.
Den 14. januar 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, og Enhedslisten en aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK - hvor det bl.a. blev besluttet, at der skulle sikres god internetdækning i alle tog på statens jernbaneanlæg.
Ifølge forslaget træder loven i kraft den 1. januar 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.