Den fulde tekst

L 56

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde (V)).

Lovf som fremsat 4/10 18
Fremsat skr 4/10 18
1.beh 23/10 18
Åbent samråd med ministeren for offentlig innovation vedr. L 56 (om den Sociale Investeringsfond), jf. L 56 - samrådsspm. A. Se tillige L 56 - svar på spm. 1-40. 27/11 18
Betænkning 29/11 18
Lovf optrykt efter 2.beh 4/12 18 Tillæg H
2.beh 4/12 18
Lovf som vedt 6/12 18
3.beh 6/12 18

Lov nr 1462 af 11. december 2018

Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Anni Matthiesen (V), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF)
Ministre: (1.beh) ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU).

Lovforslaget har til formål at etablere Den Sociale Investeringsfond, som er en del af udmøntningen af »Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021« mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Med lovforslaget lægges der op til, at fonden – ved at forbedre rammerne for nye partnerskaber mellem den offentlige, private og frivillige sektor – skal understøtte, at der sættes tidligere og mere forebyggende ind på de større velfærdsområder, inden problemerne vokser sig store for den enkelte borger og for samfundet. Herudover skal fonden skabe mere viden om effekterne af tidlige indsatser og tiltrække ny kapital ved at understøtte, at private aktører kan investere i forebyggende velfærdsindsatser. Loven træder i kraft den 1. december 2018.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.