Den fulde tekst
L 57
Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter.
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Fremsat skr 4/10 18
Lovf som fremsat 4/10 18
1.beh 11/10 18
Betænkning 13/11 18
2.beh 20/11 18
Lovf optrykt efter 2.beh 20/11 18 Tillæg H
3.beh 22/11 18
Lovf som vedt 22/11 18
Lov nr 1320 af 27. november 2018
Ordførere: (1.beh) Annette Lind (S), Alex Ahrendtsen (DF), Britt Bager (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marianne Jelved (RV), Jacob Mark (SF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens »National naturvidenskabsstrategi«. Med lovforslaget sker en opdatering af lovgrundlaget for det nationale naturfagscenter. Formålet er at sikre, at centeret endnu bedre skal kunne håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.