Den fulde tekst
L 62
Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer. (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 4/10 18
Lovf som fremsat 4/10 18
1.beh 9/10 18
Betænkning 13/11 18
2.beh 22/11 18
3.beh 27/11 18
Lovf som vedt 27/11 18
Lov nr 1519 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), René Gade (ALT), Kirsten Normann Andersen (SF), Erik Lund (KF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Dette lovforslag indeholder fem hovedpunkter, der skal være med til i endnu højere grad at optimere forsøgsordningen med medicinsk cannabis til gavn for patienterne og til at sikre rammerne omkring den.
For det første foreslås det at udvide muligheden for at kunne eksportere dansk dyrket cannabis, således at det også bliver muligt at eksportere cannabisbulk. For det andet foreslås det at lempe på kravet om, at importerede cannabisudgangsprodukter skal være dyrket uden brug af pesticider. Forslaget vil kun gælde i en periode, indtil der er et tilstrækkelig produktsortiment tilgængelig for de danske patienter i forsøgsordningen. For det tredje foreslås det, at det skal være muligt at udlægge produktion af cannabisprodukter i kontrakt. For det fjerde udmøntes regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en særlig tilskudsordning til cannabisprodukterne. For det femte foreslås det, at der indføres en hjemmel til at opkræve gebyrer for Lægemiddelstyrelsens virksomhed på området, både i forhold til forsøgsordningen og til den parallelle udviklings- og dyrkningsordning.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.