Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1610 af 19. december 2017 og bekendtgørelse nr. 536 af 24. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, Del 1, nr. 6, litra d, affattes således:

»d. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2018.

Arbejdstilsynet, den 29. oktober 2018

Søren Kryhlmand

/ Karsten Refsgård