Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 og 3 i lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)

I medfør af § 4, stk. 2 og 3, i lov nr. 139 af 28. februar 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer) fastsættes:

§ 1. §§ 1 og 3 i lov nr. 139 af 28. februar 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer) sættes i kraft.

§ 2. Sammenlægningen af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd har regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Erhvervsministeriet, den 28. november 2018

Rasmus Jarlov

/ Kristina Ravn