Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0007
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 20191)

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 7. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren angivet i stk. 8.

Stk. 8. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

2) En rentefod på 2,83 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2013 til 2017. For årene 2013 til 2017 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.

3) En beskatning af kapitalafkast på 37,72 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2018 for bundskatten (11,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (1,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

4) En beskatning af løbende ydelse på 37,72 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2018 for bundskatten (11,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (1,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,90 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2015 til 2019.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1156 af 30. oktober 2017 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. oktober 2018

Troels Lund Poulsen

/ Thomas Hjortenberg


Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
38,477
30
22,473
6
37,824
31
21,851
7
37,171
32
21,231
8
36,520
33
20,612
9
35,869
34
19,996
       
10
35,220
35
19,381
11
34,571
36
18,769
12
33,924
37
18,158
13
33,277
38
17,550
14
32,632
39
16,944
       
15
31,987
40
16,340
16
31,344
41
15,739
17
30,702
42
15,140
18
30,061
43
14,543
19
29,421
44
13,949
       
20
28,782
45
13,357
21
28,145
46
12,768
22
27,509
47
12,181
23
26,874
48
11,596
24
26,241
49
11,014
       
25
25,609
50
10,434
26
24,978
51
9,857
27
24,350
52
9,281
28
23,722
53
8,708
29
23,097
54
8,136
       
   
55
7,566
   
56
6,997
   
57
6,428

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder
 
   
56
6,465
57
5,892
58
5,320
59
4,746
   
60
4,172
61
3,595
62
3,015
63
2,432
64
1,842

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder
 
   
63
2,138
64
1,544

Tabel D: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,623
1,246
1,870
2,494
3,118
3,743
4,367
4,992
5,617
6,243
19
0,623
1,246
1,870
2,494
3,118
3,742
4,367
4,992
5,616
6,241
                     
20
0,623
1,246
1,870
2,494
3,118
3,742
4,366
4,991
5,615
6,240
21
0,623
1,246
1,870
2,493
3,117
3,741
4,366
4,990
5,614
6,239
22
0,623
1,246
1,870
2,493
3,117
3,741
4,365
4,989
5,613
6,237
23
0,623
1,246
1,869
2,493
3,117
3,740
4,364
4,988
5,612
6,235
24
0,623
1,246
1,869
2,493
3,116
3,740
4,363
4,987
5,610
6,234
                     
25
0,623
1,246
1,869
2,492
3,116
3,739
4,362
4,986
5,609
6,232
26
0,623
1,246
1,869
2,492
3,115
3,738
4,361
4,984
5,607
6,229
27
0,623
1,246
1,869
2,492
3,115
3,738
4,360
4,983
5,605
6,227
28
0,623
1,246
1,869
2,491
3,114
3,737
4,359
4,981
5,603
6,224
29
0,623
1,246
1,868
2,491
3,114
3,736
4,358
4,980
5,601
6,221
                     
30
0,623
1,246
1,868
2,491
3,113
3,735
4,357
4,978
5,598
6,218
31
0,623
1,245
1,868
2,490
3,112
3,734
4,355
4,976
5,596
6,215
32
0,623
1,245
1,868
2,490
3,111
3,733
4,353
4,973
5,593
6,211
33
0,623
1,245
1,867
2,489
3,111
3,731
4,352
4,971
5,589
6,207
34
0,623
1,245
1,867
2,489
3,110
3,730
4,350
4,968
5,586
6,202
                     
35
0,623
1,245
1,867
2,488
3,109
3,728
4,347
4,965
5,582
6,198
36
0,623
1,245
1,866
2,487
3,107
3,727
4,345
4,962
5,578
6,192
37
0,623
1,245
1,866
2,487
3,106
3,725
4,342
4,959
5,573
6,187
38
0,623
1,244
1,866
2,486
3,105
3,723
4,340
4,955
5,569
6,180
39
0,622
1,244
1,865
2,485
3,103
3,721
4,337
4,951
5,563
6,173
                     
40
0,622
1,244
1,864
2,484
3,102
3,718
4,333
4,946
5,557
6,166
41
0,622
1,244
1,864
2,483
3,100
3,716
4,330
4,941
5,551
6,158
42
0,622
1,243
1,863
2,482
3,098
3,713
4,326
4,936
5,544
6,149
43
0,622
1,243
1,863
2,480
3,096
3,710
4,321
4,930
5,536
6,139
44
0,622
1,243
1,862
2,479
3,094
3,707
4,317
4,924
5,528
6,129
                     
45
0,622
1,242
1,861
2,477
3,092
3,703
4,312
4,917
5,519
6,117
46
0,622
1,242
1,860
2,476
3,089
3,699
4,306
4,910
5,509
6,105
47
0,622
1,242
1,859
2,474
3,086
3,695
4,300
4,902
5,499
6,091
48
0,622
1,241
1,858
2,472
3,083
3,690
4,293
4,893
5,487
6,077
49
0,622
1,241
1,857
2,470
3,079
3,685
4,286
4,883
5,475
6,061
                     
50
0,622
1,240
1,856
2,468
3,076
3,679
4,278
4,872
5,461
6,043
51
0,621
1,240
1,854
2,465
3,071
3,673
4,270
4,861
5,446
6,024
52
0,621
1,239
1,853
2,462
3,067
3,667
4,261
4,849
5,430
6,004
53
0,621
1,238
1,851
2,459
3,062
3,659
4,251
4,835
5,412
5,981
54
0,621
1,237
1,849
2,456
3,057
3,652
4,240
4,820
5,393
5,957
                     
55
0,621
1,237
1,847
2,452
3,051
3,643
4,228
4,804
5,372
5,931
56
0,621
1,236
1,845
2,448
3,045
3,634
4,215
4,787
5,350
5,903
57
0,620
1,235
1,843
2,444
3,038
3,624
4,201
4,768
5,325
5,872
58
0,620
1,234
1,840
2,440
3,031
3,613
4,185
4,748
5,299
 
59
0,620
1,232
1,838
2,434
3,022
3,601
4,169
4,725
   
                     
60
0,619
1,231
1,835
2,429
3,014
3,588
4,151
     
61
0,619
1,230
1,831
2,423
3,004
3,574
       
62
0,619
1,228
1,828
2,417
2,994
         
63
0,618
1,227
1,824
2,410
           
64
0,618
1,225
1,820
             
                     
65
0,617
                 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.