Den fulde tekst

L 86

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 1/11 18
Lovf som fremsat 1/11 18
1.beh 20/11 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 13/12 18
3.beh 18/12 18
Lovf som vedt 18/12 18

Lov nr 1724 af 27. december 2018

Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Formålet med lovforslaget er at nedsætte elvarmeafgiften og den almindelige elafgift. Afgiftsnedsættelserne vil gøre det billigere at være dansker og medføre en betydelig samfundsøkonomisk gevinst.
Lovforslaget har også til formål at udmønte det finansieringselement om fremrykning af reduktionen af den grønne check, som indgår i energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.