Den fulde tekst

L 91

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado (KF)).

Lovf som fremsat 7/11 18
Fremsat skr 7/11 18
1.beh 15/11 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18

Lov nr 1711 af 27. december 2018

Beh sammen: L 91 og L 90

Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karin Nødgaard (DF), Hans Andersen (V), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF)
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU).

Lovforslaget ændrer lovgivningen, så den understøtter det nye familieretlige system, jf. L 90, forslag til lov om Familieretshuset. Lovforslaget indeholder desuden forslag, der sætter barnet i fokus i en brudsituation, og som skal sikre, at barnet og dets trivsel sættes i centrum. Det drejer sig bl.a. om en ny formålsbestemmelse om barnets bedste i forældreansvarsloven, mulighed for, at forældre kan aftale, at et barn har delt bopæl, fastlæggelse af en ro om barnet-periode efter forældres samlivsophør og en refleksionsperiode forud for skilsmisse uden forudgående separation. Med oprettelsen af det nye familieretlige system nedlægges Statsforvaltningen, og lovforslaget fastslår derfor, hvilke myndigheder der skal varetage de opgaver uden for den familieretlige lovgivning, som Statsforvaltningen varetager i dag.
Lovforslaget udmønter sammen med forslag til lov om Familieretshuset, som er fremsat samtidig, aftalen om et nyt familieretligt system, som regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 27. marts 2018. Loven skal træde i kraft den 1. april 2019. Dog skal § 35 træde i kraft den 1. januar 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.