Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3., ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

2. I § 10, stk. 1., ændres »3 måneder« til: »6 måneder« og », og § 66, stk. 2, nr. 5« udgår.

3. I § 10, stk. 1., ændres »3 måneder« til: »6 måneder« og », og § 66, stk. 3, nr. 5« udgår.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kulturministeriet, den 12. november 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke