Den fulde tekst

L 100

Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 14/11 18
Lovf som fremsat 14/11 18
1.beh 20/11 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 13/12 18
3.beh 18/12 18

Lov nr 1725 af 27. december 2018

Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Der foreslås en gebyrfinansiering af spillemyndighedens omkostninger forbundet med indsatsen mod spilafhængighed, herunder beskyttelse af spillere mod at udvikle spilafhængighed, bl.a. via oplysning, forebyggelse og oprettelse af en spilafhængighedshotline.
Desuden foreslås der en indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil i landbaserede kasinoer og på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter. Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af »Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale« indgået den 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De øvrige dele af aftalen gennemføres ved ændringer af diverse bekendtgørelser på spilområdet og udstedelse af et adfærdskodeks udarbejdet i samarbejde med branchen.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.