Den fulde tekst

L 103

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 14/11 18
Lovf som fremsat 14/11 18
1.beh 20/11 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18

Lov nr 1728 af 27. december 2018

Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Lovforslaget udmønter »Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter« (afgiftssaneringspakken) indgået den 23. august 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
Lovforslaget indeholder forskellige elementer, der alle handler om afskaffelse eller lempelse af en række afgifter, bl.a. emballageafgiften, afgiften på antibiotika og vækstfremmere og afgiften på kaffeerstatning og kaffetilsætning. Samtidig forhøjes den såkaldte ølmoderationsordning. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.