Den fulde tekst
L 103
Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 14/11 18
Lovf som fremsat 14/11 18
1.beh 20/11 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18
Lov nr 1728 af 27. december 2018
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.